CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

1. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN:

 • Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại trang web và ứng dụng của chúng tôi, bạn có thể phải đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Họ và tên, Số liên lạc, Email …). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, CUNMAC không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
 • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lượt truy cập, bao gồm số trang bạn xem, số liên kết bạn nhấp vào và các thông tin khác liên quan đến kết nối đến cunmac.com. Chúng tôi cũng thu thập thông tin mà trình duyệt bạn sử dụng mỗi khi truy cập cunmac.com, bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và các địa chỉ mà trình duyệt truy cập.
 • Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin liên lạc, thông tin hoặc tài liệu nào khác tới CUNMAC bằng email hoặc bằng cách khác, những thông tin liên lạc đó sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền trừ khi thông tin đó là cá nhân hoặc liên quan đến quyền riêng tư của bạn.
 • Bất kỳ phản hồi nào bạn cung cấp tại trang web này sẽ được coi là không bảo mật. Bạn xác nhận rằng CUNMAC được sử dụng miễn phí mà không phải trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nào cho bất kỳ mục đích nào.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN:

CUNMAC cam kết tôn trọng sự riêng tư của bạn. Bạn có thể truy cập và xem tất cả các phần của trang web này mà không cần tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bản thân. CUNMAC thu thập thông tin phi cá nhân liên quan đến khách truy cập vào trang web này, chẳng hạn như tùy chọn trình duyệt web, lượt truy cập, v.v. để đo lường việc sử dụng và cải thiện nội dung của nó.

Thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

 • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của CUNMAC.
 • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
 • Cung cấp cho khách hàng thông tin về sản phẩm trên Website của chúng tôi.
 • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Trang web.
 • Thực hiện các cuộc khảo sát khách hàng.

Tất cả thông tin cá nhân được cung cấp cho trang web này được coi là bí mật và sẽ không được bán, cho thuê, trao đổi hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi cần thiết để cung cấp các sản phẩm / dịch vụ mà người dùng đã yêu cầu rõ ràng. Cách phổ biến nhất mà thông tin cá nhân của bạn đang được sử dụng là xử lý các yêu cầu về tài liệu quảng cáo hoặc đánh giá từ bạn.

Chúng tôi sẽ không thay đổi cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào trong tương lai mà không có sự đồng ý của bạn.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN:

 • Ngoại trừ các trường hợp “Sử dụng thông tin cá nhân” được nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra ngoài.
 • Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập thực hiện các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa
 • thuận bảo mật, theo đó họ chỉ được phép sử dụng thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.
  Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau: (a) theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trước pháp luật; (c) các tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên CUNMAC

4. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN:

 • Khi bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, CUNMAC cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng mọi cách thức có thể.
 • CUNMAC cũng khuyến nghị bạn tuân theo các nguyên tắc sau để bảo vệ thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
  • Không tiết lộ Tên người dùng và Mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai, không viết hoặc sử dụng nó ở nơi mà mọi người có thể nhận dạng và nhìn thấy nó.
  • Khi chọn mật khẩu, bạn không nên chọn những thông tin dễ nhận dạng như họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc một số ký tự, số dễ nhận biết từ họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại.
  • Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi máy tính, ngay cả trong thời gian ngắn. Nếu sử dụng chung máy tính với nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát tất cả các cửa sổ trang web đang mở.
  • Khi nghi ngờ mật khẩu bị lộ, bạn tiến hành thay đổi mật khẩu ngay lập tức, trường hợp cần thiết phải thông báo ngay và yêu cầu CUNMAC hỗ trợ.
  • Trong trường hợp các giao dịch hoặc hành động bất hợp pháp được thực hiện với tài khoản hoặc thông tin cá nhân của bạn mà không được sự cho phép hoặc cố ý của bạn, CUNMAC hiểu rằng bạn sẽ chịu mọi thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý khi thực hiện các giao dịch đó.

5. CÁCH CHÚNG TÔI LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA BẠN

Mọi thông tin chúng tôi thu thập về bạn đều được lưu trữ dưới dạng điện tử trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Nó cũng có thể được in và lưu trữ trong hệ thống lưu trữ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ những trường hợp chúng tôi buộc phải tiết lộ thông tin đó theo quy định của pháp luật (ví dụ: khi gian lận hoặc các tội phạm khác có liên quan) hoặc theo hướng dẫn của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

6. CÁC TRƯỜNG HỢP MÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI BẠN

Nếu bạn là khách hàng hiện tại của CUNMAC, chúng tôi có thể liên hệ với bạn (kể cả qua email hoặc điện thoại) để cho bạn biết về sản phẩm của chúng tôi.

Nếu bạn không phải là khách hàng hiện tại, chúng tôi sẽ không liên hệ với bạn trong tương lai trừ khi bạn đã đồng ý với chúng tôi. Nếu bạn muốn chúng tôi liên hệ với bạn (kể cả qua email hoặc điện thoại) về các sản phẩm của chúng tôi và các cơ hội nghề nghiệp mà bạn có thể quan tâm thì vui lòng điền vào biểu mẫu Liên hệ / Nhận đánh giá. Bạn có thể từ chối bất kỳ thông tin liên lạc tiếp thị nào từ chúng tôi trong tương lai bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ cs@cunmac.com.

7. KHIẾU NẠI

Nếu bạn có khiếu nại về bất kỳ vi phạm nào đối với chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại cs@cunmac.com. Khi chúng tôi nhận được khiếu nại, chúng tôi sẽ xem xét khiếu nại đó và đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ chính sách bảo mật của mình và tất cả các luật hiện hành. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của bạn để thông báo cho bạn về kết quả của việc xem xét này.