THÀNH PHẨM

Máy cán tôn song ngói | sóng Ruby

Máy cán tôn 2 tầng – sóng vuông | laphong | sóng tròn

Máy cán tôn 1 tầng sóng vuông (5s, 6s, 9s, 11s)

Máy cán tôn sóng tròn (14 sóng)

MÁY CÁN MÈ C SMARTRUSS TS32&40

MÁY CÁN THANH C KHUNG TRẦN THẠCH CAO (C – LIGHT)

MÁY CÁN XÀ GỒ C200 (CÓ ĐỘT LỖ/ ĐỤC LỖ)

MÁY XẺ TÔN MINI

MÁY CÁN ÚP NÓC TÔN (KIỂU SÓNG THẲNG)

MÁY CÁN LÁ CỬA CUỐN ĐÀI LOAN

MÁY CÁN THANH U

MÁY CÁN THANH V

MÁY CÁN XÀ GỒ Z300 (CÓ ĐỘT LỖ)