Thành phẩm

THÀNH PHẨM

Tôn sóng vuông (5s, 6s, 9s, 11s)

Tôn sóng tròn (14 sóng)

Tôn sóng ngói | sóng Ruby 7s

Sóng tông 2 tầng: sóng vuông | laphong | sóng tròn

Tôn úp nóc (Sóng ngói, sóng thẳng)

Tôn cán sàn/ vách B-Deck

Thanh mè C Smartruss TS32&40

Khung trần thạch cao (C – line)

Xà gồ thanh C200 (có đột lỗ/ đục lỗ)

Xà gồ thanh Z300 (có đột lỗ/ đục lỗ)

Xà gồ thanh U

Xà gồ thanh V

Thành phẩm tôn xẻ

Thành phẩm Chấn máng xối

Lá cửa cuốn Đài Loan

Tôn sóng vuông (5s, 6s, 9s, 11s)

Tôn sóng tròn (14 sóng)

Tôn sóng ngói | sóng Ruby 7s

Sóng tông 2 tầng: sóng vuông | laphong | sóng tròn

Tôn úp nóc (Sóng ngói, sóng thẳng)

Tôn cán sàn/ vách B-Deck

Thanh mè C Smartruss TS32&40

Khung trần thạch cao (C – line)

Xà gồ thanh C200 (có đột lỗ/ đục lỗ)

Xà gồ thanh Z300 (có đột lỗ/ đục lỗ)

Xà gồ thanh U

Xà gồ thanh V

Thành phẩm tôn xẻ

THÀNH PHẨM CHẤN MÁNG XỐI

Lá cửa cuốn Đài Loan