TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

1. Bằng việc sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây liên quan đến việc bạn sử dụng trang web. CUNMAC có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Các khu vực của trang web có thể có các điều khoản sử dụng khác nhau được đăng. Nếu có mâu thuẫn giữa điều khoản sử dụng và điều khoản sử dụng đã đăng cho một khu vực cụ thể của trang web, thì điều khoản sử dụng đã đăng sẽ được ưu tiên hơn việc bạn sử dụng khu vực đó của trang web.

2. CUNMAC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của người dùng hoặc mất mát dữ liệu do việc tải xuống bất kỳ nội dung, tài liệu và thông tin nào từ Trang web. CUNMAC có thể thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của trang web vào bất kỳ lúc nào, bao gồm cả nội dung hoặc các tính năng của trang web. CUNMAC có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng trang web. Những thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được thông báo, và sẽ được đăng trên trang web.

3. Trong mọi trường hợp, CUNMAC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả (bao gồm mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh và mất chương trình hoặc thông tin) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web CUNMAC hoặc bất kỳ thông tin được cung cấp trên trang web.

4. Trang web cung cấp liên kết đến các trang web và quyền truy cập vào nội dung, sản phẩm và dịch vụ từ các bên thứ ba, bao gồm người dùng, nhà quảng cáo, chi nhánh và nhà tài trợ của trang web. Bạn đồng ý rằng CUNMAC không chịu trách nhiệm về tính khả dụng và nội dung được cung cấp trên các trang web của bên thứ ba. Người dùng được yêu cầu xem xét cẩn thận các chính sách được đăng bởi các trang web và chủ đề về quyền riêng tư khác trước khi sử dụng chúng. CUNMAC không chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba có thể truy cập thông qua Trang web, bao gồm ý kiến, lời khuyên, báo cáo và quảng cáo, và người dùng chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng nội dung. CUNMAC không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng của bất kỳ vật phẩm nào mà người dùng có thể phải chịu khi giao dịch với bất kỳ bên thứ ba nào.